Projecten tegen kindarbeid:
Kindarbeid bestrijden in ijzermijnen Hospet
Nieuwe kans kindarbeiders
Opvang straatkinderen
Projecten voor beter onderwijs:
Onderwijsproject EDU-Key
Curi-o-city centra
Voorleesproject
Projecten voor meisjes en vrouwen:
Recht op menswaardig leven voor meisjes
Gezondheidsproject
Conservenfabriek
 
 
Rapportages >
Financieel verslag >
 
 

Onderwijsproject EDU-Key

Onderwijs is een zaak die iedereen aangaat

Het programma EDU-Key is een speerpunt in het Yojanaprogramma. Zowel de partners YPS als SEDT voeren het uit. We zijn in 2002 gestart. Tot nu toe kende het programma drie fases.

Fase 1 - Alle kinderen naar school

Fase 2 - Verbetering van de onderwijskwaliteit

Fase 3 - Het bevorderen van echt nadenken en daardoor van begrip voor de gelijke rechten voor meisjes en jongens

Als u de link volgt vind u meer uitleg over de programmaonderdelen.