Projecten tegen kindarbeid:
Kindarbeid bestrijden in ijzermijnen Hospet
Nieuwe kans kindarbeiders
Opvang straatkinderen
Projecten voor beter onderwijs:
Onderwijsproject EDU-Key
Curi-o-city centra
Voorleesproject
Projecten voor meisjes en vrouwen:
Recht op menswaardig leven voor meisjes
Gezondheidsproject
Conservenfabriek
 
 
Rapportages >
Financieel verslag >
 
 

Onderwijsproject EDU-Key - Fase 1 Alle kinderen naar school

Onderwijs is een zaak die iedereen aangaat
Sinds 2002 heeft Yojana actie gevoerd om kinderarbeid tegen te gaan door er voor te zorgen dat alle kinderen naar school gaan. En dat is goed gelukt! Nu bezoekt ruim 90% van de kinderen de basisschool. Dat was nog geen 50%.

Noodzaak
In de projectgebieden waren heel veel kinderen niet gemotiveerd om naar school te gaan omdat:

  • Ze in een wereldje leefden zonder uitdagende prikkels. Hun nieuwsgierigheid was bijna weg. Ze konden zich niet voorstellen dat onderwijs ergens toe leidt omdat ze niemand kenden bij wie dat wel zo was. Ook de ouders zijn niet naar school geweest en kunnen dus ook nauwelijks stimuleren. Als resultaat gingen kinderen helemaal niet naar school of verlieten de scholen vroegtijdig om als veel te jonge arbeider aan het toch al uiterst karige gezinsinkomen bij te dragen. Ook zij dreigden ouders worden die hun kinderen niet kunnen stimuleren om naar school te gaan.
  • De overheid deed op het platteland veel te weinig aan verbetering van het onderwijs. Omdat de mensen niet beter wisten was bijna niemand geïnteresseerd in onderwijs en was er geen druk op de autoriteiten om de zaak serieus aan te pakken. Omdat het geen belangrijk politiek onderwerp was vielen er ook geen stemmen met een serieuze aanpak van het onderwerp te behalen. En zo bleef deze vicieuze cirkel in stand.

Aanpak
Met EDU-Key hebben we de vicieuze cirkel doorbroken. De ouders beseffen nu dat onderwijs wel heel belangrijk is voor hun kinderen en dat ze daar recht op hebben. Zij krijgen ook de overheid in actie om het onderwijs te verbeteren. Vandaar de projecttitel: "Onderwijs is een zaak die iedereen aangaat". Het gaat om begrip en betrokkenheid, niet om het opzetten van nieuwe scholen. Nu de ouders zich sterk maken voor beter onderwijs en de overheid onder hun invloed de zaak aanpakt, zal de volgende generatie kinderen wel naar school gaan en een behoorlijk vak kunnen leren. Kinderen hebben weer een normale jeugd en ook dat is een belangrijke bijdrage aan een gezondere samenleving.

Wat is er bereikt:

  • Bijna alle kinderen in 122 dorpen gaan nu naar school
  • Er zijn ouderraden per school gestart. De ouders zijn eerst getraind. Ze leerden welke bevoegdheden ze hebben en hoe ze die het beste kunnen uitoefenen. De leden houden toezicht op de scholen. Alle onderwijzers komen nu naar school en op tijd!!
  • Ouders helpen de leerkrachten bij het onderhoud van de scholen en ze hebben zelfs nieuwe kleuterscholen gebouwd
  • Onderwijs begint met de kleinsten. Daarom zijn er veertig modelkleuterscholen gestart
  • De exploitatiekosten van de meeste kleuterschooltjes worden door de ouders betaald.
  • De leerkrachten die nu al op de dorpsscholen werken zullen worden getraind in meer moderne en aantrekkelijke onderwijstechnieken.
  • De dorpen hebben nu een kleine bibliotheek die de kinderen zelf beheren. Bijna alle kinderen naar school en de ouders tonen interesse. Dat is natuurlijk de ideale basis om nog meer stappen te zetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Lees meer over fase 2 van EDU-Key