Projecten tegen kindarbeid:
Kindarbeid bestrijden in ijzermijnen Hospet
Nieuwe kans kindarbeiders
Opvang straatkinderen
Projecten voor beter onderwijs:
Onderwijsproject EDU-Key
Curi-o-city centra
Voorleesproject
Projecten voor meisjes en vrouwen:
Recht op menswaardig leven voor meisjes
Gezondheidsproject
Conservenfabriek
 
 
Rapportages >
Financieel verslag >
 
 

Onderwijsproject EDU-Key - fase 2 Kwaliteit van het onderwijs

In bijna alle scholen bestond lesgeven uit een monoloog van de leerkracht en het nazeggen door de kinderen. Alle aandacht was gericht op het leren van feiten. Begrijpen was helemaal niet belangrijk. De examens zijn ook alleen op feitenkennis en niet op begrijpen gericht.

Nieuwsgierigheid werd de kop ingedrukt. Stel je voor dat een leerkracht een antwoord op een vraag niet weet. Dat zou een ernstige aantasting van zijn of haar prestige betekenen. Bovendien zijn die leerkrachten het slachtoffer van hetzelfde systeem. Ze hebben nooit kennis gemaakt met een ander systeem.

Confucius zei al: “ik hoor en ik vergeet; ik zie en ik onthoud; ik doe en ik begrijp.”

Doe- en leercentra Curi-O-City
Met de woorden van Confucius in het hoofd en met de inhoudelijke steun van NEMO in Amsterdam startten we een Curi-O-City centrum voor SEDT en voor YPS. De kinderen en leerkrachten zijn wildenthousiast. Soms zie de kinderen zelfs aan de leerkracht uitleggen hoe de proeven werken. Ze stellen vragen DUS ze leren.

Training van leerkrachten
De leerkrachten dreunden op en de kinderen dreunden na. Vragen mochten ze niet stellen en individuele aandacht was er niet. Dat was niet omdat de leerkrachten niet beter wilden, maar omdat ze niet beter konden. Zij waren het product van hetzelfde systeem.

In november 2008 en november 2010 is onderwijskundige Prof. Dr. Jaap schouten, samen met Drs. Erny Smeets naar India gegaan om te overleggen met zijn Indiase collega’s. Niet om te vertellen wat ze fout doen en om ze recepten voor verbetering te geven.  De aanpak is juist gericht op uitwisselen en samen ervaren. Ervaren dat je mensen en dus ook kinderen op verschillende manieren kan benaderen. En dat de ene manier veel prettiger voelt dan de andere. Ze laten leerkrachten ervaren dat iedereen het prettig vindt om serieus genomen te worden en dat er niets mis is met het serieus nemen van kinderen.

De leerkrachten zijn heel enthousiast over deze trainingen. Tijdens de laatste training hebben Erny en Jaap eigen Indiase trainers opgeleid om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Bijeenkomsten
Ook als er geen trainingen zijn vanuit Nederland komen de leerkrachten tegenwoordig regelmatig bijeen om te praten over ontwikkelingen in hun vakgebied. Ze bespreken ook de moeilijke vragen van de leerlingen waarop ze zelf geen antwoord hadden. Daar leren ze allemaal van. De beste vragen worden gepubliceerd in een maandblad voor leerlingen en ouders.

Basis
De ouders snappen nu dat het belangrijk is dat kinderen naar school gaan. De leerkrachten doen steeds meer hun best om het onderwijs te verbeteren. Om de kinderen serieus te nemen. En zo is een basis van vertrouwen ontstaan waarop we de volgende stap kunnen funderen. Het bevorderen van echt nadenken en daardoor van begrip voor de gelijke rechten voor meisjes en jongens.

Lees meer over fase 3 van EDU-Key