Projecten tegen kindarbeid:
Kindarbeid bestrijden in ijzermijnen Hospet
Nieuwe kans kindarbeiders
Opvang straatkinderen
Projecten voor beter onderwijs:
Onderwijsproject EDU-Key
Curi-o-city centra
Voorleesproject
Projecten voor meisjes en vrouwen:
Recht op menswaardig leven voor meisjes
Gezondheidsproject
Conservenfabriek
Projectaanvraag >
Budget >
Rapportages >
Financieel verslag >
Nieuws >
Deelnemende
organisaties >

Gezondheidsproject bij partner YPS

Op het platteland rond Jalihal is de gezondheidstoestand slecht. Bijna iedereen heeft bloedarmoede, veel kinderen zijn ondervoed; veel mensen leiden aan ziekten die te maken hebben met armoede en gebrek aan kennis. Zoals kennis over hygiëne en voeding. Een dokter is in de wijde omgeving niet te bekennen. Een vroedvrouw ook niet.

Vrouwen die zwanger zijn eten nog minder dan normaal om de kans op complicaties tijdens de bevalling te verminderen. Als gevolg daarvan maken hun baby's een slechte start.

De vrouwen in het gebied zijn door partner YPS verenigd in groepen. Samen bespreken ze allerlei problemen. De vrouwen krijgen ook gezondheidvoorlichting en daarbij is de basis gelegd voor hun wens om de gezondheid op de kaart te gaan zetten.

De aanpak

Voorlichting via de moeders

• over voeding
• over hygiëne
• over pre-natale zorg
• over zuigelingenzorg

Pyramide: Moeders – Village level workers – group leaders – staff
Bereik: ca 3000 vrouwen per maand

Aanleg van toiletten bij de huizen

- 37 vrouwen zijn opgeleid tot metselaar
- Aanleg toiletten
- Onderhoud open riolen (reinigen en doorstroming in orde maken)

 

 

Aanleg van moestuinen met veel bladgroenten en peulvruchten

- De vrouwen krijgen hulp bij de aanleg van groentetuinen
- Introductie van waterzuinige teeltmethoden (pot irrigatie; drip irrigatie)
- Teelt voorlichting
- Voedsel voorlichting

 

Curatief

- Aanstelling van een arts (tevens voorlichtster)
- Opleiding en begeleiding van locale vroedvrouwen
- Kliniek voor eenvoudige ingrepen en bevallingen
- Ambulance

 

Iedere vrouwengroep wijst een gezondheidsleidster aan. Die leidsters krijgen een goede training. Die omvat een breed scala aan preventieve maatregelen: hygiëne, voedingsleer, baby- en kleuterzorg, vroegtijdige onderkenning van ziekteverschijnselen. Die vrouwen delen hun kennis met hun groepen. Ze beantwoorden de vragen van de andere vrouwen en leggen die zo nodig voor aan de dokter of de leiding van het project. Zo ontstaat een permanente ketting van informatie uitwisseling. Er zullen vroedvrouwen worden opgeleid.