Projecten tegen kindarbeid:
Kindarbeid bestrijden in ijzermijnen Hospet
Nieuwe kans
kindarbeiders
Opvang straatkinderen
Projecten voor beter onderwijs:
Onderwijsproject EDU-Key
Curi-o-city centra
Voorleesproject
Projecten voor meisjes en vrouwen:
Recht op menswaardig leven voor meisjes
Gezondheidsproject
Conservenfabriek
 
 
Rapportages>
Financieel verslag>
Nieuws >
Deelnemende
organisaties >

Kindarbeid bestrijden in de ijzermijnen van Hospet

Door de aantrekkende economie van India is er een verhoogde vraag naar ijzererts en dat zit in de buurt van Hospet in de grond. Naast de officiële ijzermijnen schieten de illegale mijnen uit de grond. Enorme gebieden worden tot een meter of twee diep omgewoeld op zoek naar erts. Duizenden families hebben hun nauwelijks renderende akkers verlaten om hier hun heil te zoeken. Ze komen van heinde en verre. De kinderen kwamen mee.

De mensen verdienen wel wat meer dan voorheen op hun akker of als dagloner, maar de leefomstandigheden zijn erbarmelijk. Een lap plastic dient als woning en moet zonnehitte, stof en moessonregens buiten houden. Er is geen drinkwater. Het werk is zeker voor de kinderen ongezond en gevaarlijk. Naar erts graven, zeven en in stukjes hakken. Dag in, dag uit. Geen tijd en energie om nog te spelen. En natuurlijk zijn er geen scholen.

De aanpak
Yojana-partner Bosco is hier gestart met vijf camp schools. De kinderen van wie de ouders dat goed vinden krijgen hier een paar uur per dag les. Ze zingen en spelen wat en krijgen wat te eten. Dat is niet veel, maar ze vertellen enthousiast als ze thuiskomen. En dat motiveert de ouders weer om toch na te denken over school. Eerder zagen ze daar het nut niet van in. "Wie geeft mijn kind nou een behoorlijke baan?" hoorden we ze vragen. "Nu kunnen ze tenminste met hun spieren aan de kost komen en zelfs dat lukt niet meer als ze naar school zijn geweest." Maar nu vragen steeds meer ouders of hun kind niet naar school kan.

Bosco heeft intussen ruim vijftig kindarbeiders uit de mijnen in het Makkela Mane (huis voor de kinderen) opgenomen waar ze in een jaar zoveel leren dat ze weer gewoon naar school kunnen. Waar ze kunnen spelen en waar ze heel behoorlijk worden verzorgd.

Binnenkort zal de capaciteit worden uitgebreid tot ruim honderd kinderen. Intussen studeren we samen met Bosco over de toekomst van de kinderen na dat jaar. Het liefst zouden we in de dorpen, waar de kinderen vandaan komen, kleine hostels starten die door de dorpsgenoten worden gerund. Social workers zijn nu al bezig om die dorpsgenoten te motiveren de zorg voor een aantal kinderen op zich te nemen. In het project in Jalihal hebben we gezien dat deze formule heel goed kan werken.

De volgende actiebrief is gebruikt om leerlingen in het Nederlandse onderwijs uit te leggen hoe we de problemen in de ijzermijnen willen aanpakken.

Nu worden de kinderen nog onder gebracht in een tijdelijk onderkomen. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe huisvesting.