Wat is Yojana
Transparantie en betrouwbaarheid
Partners
Bestuur
Jaarverslag
Steunpilaren
Adviseurs
ANBI
 
 
Yojana op facebook
Zij staan achter Yojana
Een aantal organisaties zoals NCDO, Impulsis, Wilde Ganzen, Plan Nederland, NEMO en Cordaid steunen Yojana. Lees meer >>


AZ-voetballer
Ron Vlaar is ambassadeur van Yojana Projecthulp

Lees meer over zijn motivatie om ambassadeur te worden van onze stichting.

Yojana is erkend als ANBI

Wat is Yojana?

De stichting Yojana Projecthulp is een ontwikkelingsorganisatie die
• Mensen in India in staat stelt zich zelf te helpen
• Daarbij aantoonbaar resultaat heeft
• Gratis kennis en ervaring ter beschikking stelt aan mensen die bijdragen
• Meer dan 30 jaar ervaring heeft met werk op het platteland van zuid- India
• Zich vooral richt op kinderarbeid, straatkinderen en vrouwen
• Kennisoverdracht ziet als sleutel tot ontwikkeling
• Heel intensief samenwerkt met slechts zes Indiase partners waardoor
- Het werk overzichtelijk en controleerbaar is
- We samen innovatieve en frisse methoden kunnen ontwikkelen
• Alleen werkt met onbetaalde krachten
• Garandeert dat giften zonder inhouding van kosten aan de projecten worden overgemaakt.
• Een goedkeurende accountantsverklaring op de jaarstukken heeft
• Uw vragen via info@yojana.nl graag beantwoordt.

Wie krijgen steun van Yojana?
Yojana steunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten voor kinderen, hun ouders en hun dorpsomgeving. De mensen kunnen en willen leren dat het anders kan. Wij steunen partners die dat proces op gang brengen. Op het ogenblik besteedt Yojana, op aangeven van de Indiase partners, veel aandacht aan projecten waarmee kinderarbeid wordt voorkomen en aan projecten voor straatkinderen. Bij alle activiteiten houden we de belangen van meisjes en vrouwen scherp in de gaten. Uit ervaringen van veel organisaties is gebleken dat deze bijzondere aandacht de beste weg is om verbetering te brengen in de leefomstandigheden van de hele dorpsgemeenschap.

De projecten zijn kleinschalig en gericht op concrete doelstellingen. De organisatie is overzichtelijk en beheersbaar. Ook daarom werkt Yojana in India maar met zes partners samen, maar we doen dat wel heel intensief. Daardoor is er ook gelegenheid om samen innovatieve projecten uit te denken en uit te voeren.

Waarom werkt Yojana effectiever?
In de statuten van Yojana is vastgelegd dat elke ontvangen gift -zonder aftrek van kosten- ten goede komt aan de projecten. Yojana werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. De kosten die onvermijdelijk zijn worden betaald uit het fonds "Vrienden van Yojana". De baten in dat fonds zijn vrijwillige bijdragen en de rente op de bankrekening.

Per jaar besteedt Yojana ongeveer € 200.000,- aan de projecten. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Ze staan opgenomen in deze website.