Projecten
Onze projecten
op Google maps
Eerdere projecten
Projecten tegen kindarbeid
Projecten voor beter onderwijs
Projecten voor meisjes en vrouwen
Kindarbeid bestrijden in
de ijzermijnen van Hospet

Hele families werken in de ijzermijnen. De leefomstan-digheden zijn erbarmelijk.
Meer >
Kinderen horen op school: onderwijsproject EDU-Key
Ouders en kinderen in actie voor verbetering van het onderwijs.
Meer >
Campagne voor het recht op (menswaardig) leven voor meisjes
Meisjes in India gaan vaak een toekomst tege-moet van onder-drukking en mishandeling.
Meer >
Nieuwe kans voor kindarbeiders
Door middel van overbruggings-klassen kunnen ze weer naar school.
Meer >
Ontdekken en leren in Curi-o-city
Wetenschap-
centra voor kinderen als im-puls tot onder-wijsverbetering. Meer >
Gezondheidsproject DOOR vrouwen
Voorlichting, moestuinen, toiletten en zorg. Meer >
Opvang voor straatkinderen
Onderwijs en opvang, voorlichting aan de bevolking. Meer >
Voorleesproject
Ouders stimuleren tot voorlezen.
Meer >
Conservenfabriek
Vergroot mogelijkheden voor de groenteteelt. Meer >