Projecten tegen kindarbeid:
Kindarbeid bestrijden in ijzermijnen Hospet
Nieuwe kans kindarbeiders
Opvang straatkinderen
Projecten voor beter onderwijs:
Onderwijsproject EDU-Key
Curi-o-city centra
Voorleesproject
Projecten voor meisjes en vrouwen:
Recht op menswaardig leven voor meisjes
Gezondheidsproject
Conservenfabriek
 
 
Rapportages>
Financieel verslag>
Nieuws >
 

Opvang voor straatkinderen

In Mysore werken ongeveer vijftienduizend kindarbeiders in garages, het huishouden en vooral in de toeristenindustrie. Jaarlijks komen er tien tot vijftien om bij gevaarlijk en onbeschermd werk. Daarnaast zijn er duizenden kinderen die van huis zijn weggelopen. Ze komen meestal met bedelen aan de kost. Veel kinderen gebruiken alcohol en drugs.

Deze kinderen zijn erg kwetsbaar en worden vaak uitgebuit. Een groot deel van de stadsbevolking ziet de kinderen als uitschot.

Onze partner BREADS trekt zich het lot van deze kinderen aan en heft met steun van Yojana een programma ontwikkeld dat bestaat uit:

  • Een open opvanghuis voor in eerste instantie 35 kinderen
  • Voorlichtingsprogramma's aan de bevolking met de bedoeling dat de samenleving zich verantwoordelijk gaat voelen voor deze kinderen
  • Aanvullend onderwijsprogramma voor 600 kinderen in zes centra
  • Programma's in de dorpen rond Mysore met als doel een grotere betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van hun kinderen; extra klassen en recreatie voor de kinderen

Het programma kost € 13.500,- per jaar. Iedere bijdrage daarin is welkom.

Lees hier de actiebrief voor de scholen.