Projecten tegen kindarbeid:
Kindarbeid bestrijden in ijzermijnen Hospet
Nieuwe kans kindarbeiders
Opvang straatkinderen
Projecten voor beter onderwijs:
Onderwijsproject EDU-Key
Curi-o-city centra
Voorleesproject
Projecten voor meisjes en vrouwen:
Recht op menswaardig leven voor meisjes
Gezondheidsproject
Conservenfabriek
 
 
Rapportages>
Financieel verslag>
Nieuws >
 

Opvang voor straatkinderen - nieuws

Op 14 november was De Dag van het Kind in India.
Deze dag werd ooit in het leven geroepen door Nehru, de eerste premier van India, in een tijd dat er nog nauwelijks aandacht was voor de rechten van de mens, laat staan van het kind.

Tegenwoordig wordt er op de Dag van het Kind vooral aandacht besteed aan de rechten van het kind. Op regeringsniveau en door NGO’s wordt het beleid tegen het licht gehouden en gekeken of er voldoende aandacht is voor met namen arme kinderen.

In Mysore werd de Dag van het Kind vooral gevierd als De Dag van de Rechten van het Kind. Hier kun je een (Engelstalig) verslag lezen van die dag.

---------------------------------------------------------------------

Op 27 november 2008 werd in Mysore een mijlpaal bereikt; die dag werd de 51e Child Right Club geformeerd in het dorpje Pothalekatte.
Tijdens een grote bijeenkomst waren naast de schoolkinderen en hun leraren ook de dorpsraad, vertegenwoordigers van de SDMC aanwezig naast de ouders van de kinderen en andere dorpsgenoten.

De bijeenkomst was een groot succes. De directeur van de school riep de dorpsgenoten en leiders op om er naar te streven dat ALLE kinderen naar school gaan. De directeur gaf toe dat er in het onderwijsprogramma nog niet veel aandacht was besteed aan de rechten van de kinderen, maar hij prees de inspanningen van Don Bosco op dit vlak.

De kinderen kregen alle aandacht tijdens de bijeenkomst. Zij lieten hun talenten zien op het podium. De leden van de Child Right Club hielden een toespraak over rechten van kinderen en de noodzaak van onderwijs.