Projecten tegen kindarbeid:
Kindarbeid bestrijden in ijzermijnen Hospet
Nieuwe kans kindarbeiders
Opvang straatkinderen
Projecten voor beter onderwijs:
Onderwijsproject EDU-Key
Curi-o-city centra
Voorleesproject
Projecten voor meisjes en vrouwen:
Recht op menswaardig leven voor meisjes
Gezondheidsproject
Conservenfabriek
 
 
Rapportages >
 

Nieuws >
Lees hier de verslagen van
de reizen van Ron Vlaar en de sporttrainers in 2015

Deelnemende
organisaties >

Campagne voor het recht op (menswaardig) leven voor meisjes

Probleem
Discriminatie op basis van geslacht is een wijd verbreid kwaad in India. Volgens een van onze partners ziet de bevolking op het platteland vrouwen als niet meer dan een gebruiksvoorwerp. Het komt voor dat meisjesbaby’s kort na de geboorte worden gedood als ze die geboorte al halen want de moderne echoscopietechnieken worden niet zelden misbruikt om vrouwelijke foetussen te selecteren en te aborteren. Als gevolg van deze draconische maatregelen en van verwaarlozing en uitbuiting in de jaren na de geboorte is de seksratio voor nul tot zes jarigen in veel gebieden slechts 820: 1000 of nog slechter. Onderzoek onder adolescente meisjes heeft aangetoond dat die enorm opzien tegen de toekomst binnen een schoonfamilie, maar zich volledig machteloos voelen om die toekomst te beïnvloeden. De oorzaak van al deze ellende is een ongelofelijk ingewikkeld complex van factoren. Daarbij spelen bruidsschat en het afstaan van de dochters aan hun schoonfamilie een belangrijke rol. Gelijke rechten voor alle mensen zijn nog veel meer een utopie dan bij ons. Bij intermenselijke relaties in India speelt de machtsfactor een te grote rol. Dat geldt in het verkeer, op het werk, op school en in het gezin.

De basis
De partners van Yojana werken minstens tien jaar in ruim honderd dorpen in twee projectgebieden. Beide hebben een goede relatie opgebouwd met de bevolking en met Yojana Projecthulp. Met het programma EDU-Key kon het percentage kinderen dat naar de lagere school gaat worden opgevoerd van 50 naar ruim 90%.
Leren was veel meer gericht op onthouden en nazeggen dan op begrijpen. Het begrijpen door het stellen van vragen werd niet gestimuleerd. Met de woorden van Confucius : "I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand," in het hoofd ontwikkelden we samen met SEDT en YPS en met steun van NEMO in Amsterdam twee Curi-O-City centra . Die werken en die werken goed. De kinderen komen met veel vragen. Ze ontwikkelen en tonen belangstelling. Die belangstelling willen we niet ongebruikt laten.
Intussen hebben 50 leerkrachten een training in interactieve onderwijsmethoden ontvangen van Prof. Jaap Schouten. Het doel daarvan was niet om aan te geven hoe het moet, maar om te delen hoe het kan. Het enthousiasme was zo groot dat regelmatig om vervolgtrainingen is gevraagd. En die proberen we dan ook te realiseren.

De toekomst
Om de positie van vrouwen te verbeteren kiezen we vaak voor het opzetten van projecten waarmee vrouwen een inkomen kunnen verdienen. De gedachte is dat daarmee het respect voor hen in gezin en dorp toeneemt. In het algemeen worden deze vrouwen wat beter behandeld. Maar hier zit ook een keerzijde aan. Om het cynisch te zeggen, vrouwen ontwikkelen zich door dit soort programma’s van gebruiksvoorwerpen tot waardevolle gebruiksvoorwerpen.
Deze aanpak leidt op zich niet tot erkenning van de basisgelijkheid van mensen. Daarvoor zijn houdingsveranderingen nodig. Houdingsveranderingen moeten zijn gefundeerd in vertrouwen en veranderingsbereidheid. Onze partners YPS en SEDT willen de houdingsveranderingen via de jeugd tot stand brengen. Onze projectpartners genieten veel vertrouwen in twee vrij grote gebieden. (Ze opereren op ongeveer 450 km afstand van elkaar.) De leerkrachten staan open voor een andere, op meer gelijkwaardigheid gebaseerde aanpak. Ouders tonen in toenemende mate belangstelling in het onderwijsproces. De jeugd toont in de Curi-O-City centra steeds meer belangstelling. Op veel lagere scholen zijn Balpanchyats (leerlingenraden) gevormd en die werken. De jeugd neemt initiatieven om kindarbeiders naar school te krijgen.
Het vertrouwen is aanwezig dat nodig is om de houdingsveranderingen tot stand te brengen. Onze partners en wij denken dat de situatie rijp is om de nodige houdingsveranderingen via de jeugd te realiseren. We zullen daarbij als startpunt vooral gebruik maken van de Curi-O-City centra en het werk met behulp van groepen jongeren, de Change Makers, voortzetten in de dorpen.

Wat gaan we doen?

Voorlichting Posters, films; interactieve quizzes in het Curi-O-City centrum geven de kinderen inzicht in de problematiek
Expressie Drama, discussie; poppenkast, tekenen; verhalen schrijven en een droomboom helpen de kinderen hun gevoelens te uiten en met oplossingen te komen.
Voorlezen voor de kleinsten Hiermee krijgen de kinderen een stimulans om na te denken en te communiceren. Het voorleesmateriaal is geselecteerd op de gelijkheidsboodschap.
Sport Gemengd tuimeljudo voor de kleintjes en Korfbal voor de wat grotere kinderen.
Filosofie we ontwikkelen samen een programma om de kinderen zelf te laten nadenken zodat ze af durven wijken van de door traditie diep uitgesleten paden.
Volwassenen Voor hen komen er voorlichtings- en bewustmakingscampagnes per dorp.