Projecten tegen kindarbeid:
Kindarbeid bestrijden in ijzermijnen Hospet
Nieuwe kans kindarbeiders
Opvang straatkinderen
Projecten voor beter onderwijs:
Onderwijsproject EDU-Key
Curi-o-city centra
Voorleesproject
Projecten voor meisjes en vrouwen:
Recht op menswaardig leven voor meisjes
Gezondheidsproject
Conservenfabriek
Projectaanvraag >
Budget >
Rapportages >
Financieel verslag >
Nieuws >
Deelnemende
organisaties >

Gezondheidsproject bij partner YPS - Nieuws

Nieuwsbrief juli 2011 - Ambulance redt mensenlevens

Als onderdeel van het gezondheidsproject van YSP, heeft Yojana Projecthulp
vorig jaar een ambulance ter beschikking gesteld. Yojana Lipane, die voor YPS
het gezondheidsproject en het moestuinproject in Jalihal leidt, wil graag onderstaande
ervaring met de ambulance delen.

Rajashri Tukaram Mane (19) was zwanger van haar eerste kindje en stond op het punt te bevallen. Rond middernacht zette de bevalling zich in, waarbij zij werd bijgestaan door haar moeder. Al snel traden er ernstige complicaties op, met als gevolg dat de conditie van de dochter snel verslechterde. Een deskundige was niet aanwezig. De moeder besloot toen via de buurman naar het dorp te bellen voor medische hulp. Gelukkig zag men de ernst van de situatie in heeft onze partner YPS snel de ambulance gestuurd om de vrouw naar de kraamkliniek te brengen. Daar is ze uiteindelijk bevallen van een gezonde baby. De doktoren in de kraamkliniek hebben naderhand bevestigd dat zowel moeder als kind het waarschijnlijk niet overleefd hadden als zij niet zo snel met de ambulance naar de kraamkliniek zouden zijn gebracht.

Nieuwsbrief dec 2010 - Gezondheidsproject werpt z’n vruchten af

Onze partner YPS uit de regio Jalihal heeft ons verslag gedaan over de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg. Wij zijn blij te kunnen melden dat in elk dorp inmiddels door het merendeel van de families aandacht wordt geschonken aan een gezonde(re) levensstijl.

Het gezondheidsproject bestaat uit verschillende facetten, waarvan preventie een speerpunt is. Op de eerste plaats is natuurlijk goede voeding van groot belang, maar ook door een betere persoonlijke hygiëne kunnen veel ziekten worden voorkomen. Zo is baarmoederhalskanker vaak het gevolg van wisselende seksuele contacten in combinatie met een gebrekkige persoonlijke hygiëne. De zogenaamde “barefoot doctors”, spelen een belangrijke rol bij het genezen van minder ernstige ziekten. Deze vrouwelijke lekendokters zijn inmiddels in staat om meer dan twintig klachten te herkennen en adequaat te behandelen. Daarnaast geven zij hun kennis over het belang van hygiëne en gezonde voeding door aan andere vrouwen.

Slangenbeten
Omtrent slangenbeten heersen er nog veel misverstanden. Bijgeloof speelt hierbij een prominente rol. Mensen denken dat alle slangen per definitie giftig zijn. Een beet van een slang wordt gezien als straf voor slecht gedrag in een vorig leven. Dit idee wordt in stand gehouden door de Godman (medicijnman), die er belang bij heeft om welke slangenbeet dan ook te behandelen. Omdat de meeste slangenbeten niet giftig zijn, lijkt de medicijnman succesvoller dan hij in werkelijkheid is. Er kunnen veel mensen worden gered als zij zich na een slangenbeet snel tot een reguliere dokter zouden wenden. Ook hier werkt YPS aan.

------------------------------

nieuws februari 2010
In de regio rond Jahilal is het gezondheidsprogramma voor vrouwen in volle gang. Naast de reguliere activiteiten zijn er in augustus dertig vrouwen getraind in het herkennen en -nog belangrijkerhet voorkomen van diverse vormen van kanker. Gezonde en gevarieerde voeding speelt hierbij een belangrijke rol. Dat dit ook met beperkte middelen gerealiseerd kan worden, bewijst dit programma.

Een slechte hygiëne is letterlijk een voedingsbodem voor ziekten. In navolging van de training van vorig jaar, hebben in Motewadi 34 vrouwen uit verschillende dorpen metselles gekregen, die ze meteen zeer nuttig in de praktijk hebben gebracht door het bouwen van een serie nieuwe toiletten. Hiermee komt het aantal toilethokjes inmiddels uit op ongeveer 200. Een resultaat om trots op te zijn!

uit het reisverslag jan-feb 2009
Het gebouw voor de ziekenboeg nadert zijn voltooiing. Het is nieuwbouw tegen een bestaand gebouwtje aan waar de ayurvedische dokter nu al praktiseert. In de nieuwbouw komen ook een operatiekamer en röntgenapparaat. Voor het gebruik van deze faciliteiten is YPS aangewezen op de vrijwillige medewerking van artsen uit Bijapur en Sangli. Die hebben al een paar zogenaamde health camps uitgevoerd.

De gekozen communicatiestructuur werkt goed. Groepen van twintig vrouwen kiezen een vertegenwoordigster, de Mother Leaders en de ML.s wijzen een Village level worker aan. Die ontvangt een kleine vergoeding. De VLW’s communiceren met de social workers, volgen trainingen etc. Langs deze lijnen brengt men problemen omhoog de pijplijn in en informatie en antwoorden naar beneden. Het is nu nog te vroeg om echte effecten van het project te meten. YPS zal indicatoren opstellen.

De vrouwen zijn er trots op dat ze nu zelf de toiletten kunnen metselen. Na de zomer is YPS in november weer begonnen met de aanleg van nieuwe moestuinen. Ook dit seizoen zijn weer 75 gezinnen op deze manier geholpen aan een betere voedselvoorziening. Tijdens een bijeenkomst van Village Level workers die verbonden zijn aan het gezondheidsproject gaven ze in een wedstrijd blijk van hun vorderingen. De dames moesten allen een voedzaam gerecht klaarmaken en aangeven welke voedingsstoffen die bevatten en waarom die belangrijk zijn.

We bezoeken een moestuin van wat oudere mensen. Ze hebben drie geestelijk gehandicapte zoons van in de twintig. Eén loopt er steeds weg en komt dan niet terug. De wanhopige ouders binden hem een groot deel van de dag vast. Maar in de moestuin lijkt hij happy. Hij probeert mee te werken en loopt niet weg.

nieuws januari 2009
In Jalihal is het metsel trainingsprogramma voor vrouwen in volle gang. In December ging YPS van start in het dorp Khandnal. 31 vrouwen deden mee aan de training voor metselwerk, zij werkten in groepen van 5 met een trainer. Deze training wordt gecombineerd met het bouwen van toiletten. Vanuit het dorp waren 100 aanvragen gedaan voor het bouwen van een toilet. In overleg met de gemeenschap zullen de toiletten in fases worden gebouwd. De eerste fase van 30 toiletten is inmiddels afgerond.

YPS heeft het plan voor het metsel trainingsprogramma voor vrouwen voorgelegd aan de Block Development Officer van de locale overheid. Zij waren erg verrast over het plan en erg onder de indruk van de resultaten die werden behaald met het bouwen van de toiletten. De locale overheid heeft toegezegd te delen in de kosten van de volgende fase van het trainingsprogramma.

nieuws juli 2008
foto's voortgang van het gezondheidsproject

Bouw Health center Bijeenkomst tentoonstellingen Reconstructie Balsadan


nieuws februari 2008 - Moestuinenproject loopt storm
Meer variatie in eten. Dat is het hoofddoel van het moestuinenproject dat met hulp van Yojana in verschillende dorpen is opgezet. Een demonstratiemoestuin op de campus in Jalihal dient als voorbeeld.

Op het platteland van India eet men heel eenzijdig. Dat komt enerzijds omdat de mensen niet beter weten, anderzijds doordat ze geen toegang hebben tot aanvullende ingrediënten. Ondervoeding is hier aan de orde van de dag. 350 vrouwen en landbouwers bezochten de voorlichtingsbijeenkomsten die voorafgaand aan de start van het moestuinenproject in meer dan dertien dorpen werden georganiseerd. Zij kregen informatie over een uitgebalanceerd dieet. Ook werden de huidige voedingsgewoonten besproken en de gevolgen daarvan voor het lichaam. Bij iedere bijeenkomst werden mensen aangezet om na te denken over de relatie tussen hun voedingsgewoonten en hun gezondheidstoestand.

De belangstelling was overweldigend. Lokale vrouwengroepen, onderwijzers en ‘medicijnmannen’ gaven advies over welke dorpsbewoners voor dit project het meest in aanmerking kwamen. De deelnemende families hebben allemaal een stukje land van 200 m2. Ze kregen een moestuintraining van één dag. Eerst kregen ze een stukje theorie voorgeschoteld; het kweken van veel verschillende soorten gewassen is belangrijk om de juiste voedingstoffen binnen te krijgen. Daarna maakten de deelnemers een ontwerp.

Een demonstratiemoestuin op de campus in Jalihal dient als voorbeeld. Hier worden onder meer spinazie, okra, aubergine, komkommer, tomaten, bonen en fenegriek – dat gebruikt wordt voor curry’s – verbouwd. De oogst is voldoende voor de gezamenlijke maaltijden van de staf. Tot nu toe hebben 51 deelnemers een moestuin aangelegd en 24 deelnemers zijn daar nog mee bezig. Samen met drie jonge mannen die hier in zijn getraind, worden irrigatiesystemen geïnstalleerd. Water wordt hiervoor hergebruikt.

De deelnemers maken zelf het land klaar, zorgen voor de bemesting met koeienmest en leggen de bedden aan. Ze zijn enorm gemotiveerd en komen zelf naar de campus om het materiaal op te halen. Daar is een goede interactie: deelnemers ontmoeten elkaar daar en ruilen bijvoorbeeld zaden.

Uit het reisverslag dec 2006
Al enige tijd communiceren we met YPS over de start van een gezondheidsproject dat curatieve, mar vooral preventieve zorg zal moeten aanbieden. Heel veel gezondheidsproblemen ontstaan door een absoluut gebrek aan kennis over voeding, moeder en kindzorg, hygiëne e.d.. YPS zoekt momenteel de meest adequate organisatievorm mede door contacten met organisaties die hun sporen al hebben verdiend zoals HOM en FRCA. Duidelijk is in ieder geval dat er een flinke bijdrage van de vrouwen zelf wordt verwacht. Ze zullen gaan deelnemen aan een kennispiramide om op die manier de kenniselementen zo snel en efficiënt mogelijk over te dragen. Bovendien draagt dit bij aan het gevoel van “ownership”.

We hebben een bijeenkomst met ongeveer dertig vertegenwoordigsters van de vrouwengroepen in de dorpen. Daar komen de volgende punten naar voren:

 • Zwangere vrouwen eten minder dan wanneer ze niet zwanger zijn. Sommigen zeggen dat dit het kind ten goede komt en andere dat dit de bevalling makkelijker maakt.
 • Zestig procent bevalt thuis onder leiding van de schoonmoeder.
 • Regelmatig overlijden de pasgeborenen in de eerste dagen na de geboorte.
 • Traditioneel (men noemt dit cultuur om het gebruik een legale coating te geven) eten vrouwen na de mannen. Het komt dan voor dat er niet genoeg voor hen over is, hoewel dat maar een paar keer per maand zou zijn.
 • De voeding is ongelofelijk eenzijdig. Drie keer per dag een pannenkoek van sorghum met wat zeer hete al dan niet bereide pepers.
 • Veel kinderen zijn ondervoed. We zouden later een meisje van negen jaar oud ontmoeten die de grootte heeft van een kind van een jaar of vijf, zes.
 • Er heerst enorm veel bijgeloof. Je mag niet onder bepaalde bomen doorlopen en pijn in je buik heb je omdat je de verkeerde weg hebt genomen. We houden een kleine telling en extrapoleren dat naar de hele bevolking. Geen wetenschap, maar een indicatie. Van de 20.000 vrouwen in het gebied zijn er een goede honderd niet bijgelovig.
 • In een van de dorpen zijn onder leiding van een wel geletterde vrouw, die ook actief meedoet aan de groepen vijfenzeventig toiletten gebouwd. Ze zijn niet alleen gebouwd, maar ze worden ook gebruikt.
 • Als vrouwen bij de dokter komen krijgen ze te horen dat ze veel eerder hadden moeten komen. Dat betekent voor hen vooral dat er meer geld zal worden gevraagd voor de behandeling.
 • De kinderhuwelijken worden steeds meer als probleem gezien. De vrouwen willen er wel vanaf, de mannen nog niet.
 • In de huizen wordt zonder enige ventilatie op hout gekookt. Er hangt dus altijd flink wat rook die longproblemen veroorzaakt.