Projecten tegen kindarbeid:
Kindarbeid bestrijden in ijzermijnen Hospet
Nieuwe kans kindarbeiders
Opvang straatkinderen
Projecten voor beter onderwijs:
Onderwijsproject EDU-Key
Curi-o-city centra
Voorleesproject
Projecten voor meisjes en vrouwen:
Recht op menswaardig leven voor meisjes
Gezondheidsproject
Conservenfabriek
 
 
Rapportages >
Nieuws >
Deelnemende
organisaties >

Project Curi-o-city centra

Meer informatie over de deelnemende organisaties:

NCDO
NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking. NCDO doet dat onder andere door middel van campagnes en het financieren van debatten, exposities en documentaires. NCDO ondersteunt daarnaast mensen en organisaties in Nederland die zich inzetten voor verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden. www.NCDO.nl

NEMO
NEMO is het grootste science center van Nederland! Voor iedereen die nieuwsgierig is!
Je krijgt bij NEMO altijd iets extra's. Het vaste aanbod vult NEMO steeds aan met tijdelijke exposities en er is altijd aandacht voor actuele gebeurtenissen. www.e-nemo.nl

PMOT
Pim van Dort van PMOT heeft een flinke hoeveelheid zeer verantwoord en educatief speelgoed voor het Yojana NEMO project ter beschikking gesteld. Daarnaast ontvingen we veel adviezen en materiaal waarmee onze partners nog meer inhoud aan de plannen kunnen geven. Over PMOT leest u meer op www.pmot.nl

Plan Nederland