Projecten tegen kindarbeid:
Kindarbeid bestrijden in ijzermijnen Hospet
Nieuwe kans kindarbeiders
Opvang straatkinderen
Projecten voor beter onderwijs:
Onderwijsproject EDU-Key
Curi-o-city centra
Voorleesproject
Projecten voor meisjes en vrouwen:
Recht op menswaardig leven voor meisjes
Gezondheidsproject
Conservenfabriek
 
 
Rapportages >
Nieuws >
 

Nieuwe kans voor kindarbeiders - Nieuws

Nieuwsbrief december 2010 - Kinderrechten nog steeds geschonden

Op 9 oktober jl. vond in Davangere een massahuwelijk plaats met meer dan duizend paren. Hieronder waren maar liefst 69 huwelijken met meisjes jonger dan 16.

Hoewel kindhuwelijken wettelijk niet zijn toegestaan, vond de ceremonie plaats in het bijzijn van de minister van volksgezondheid en gezinszaken van de desbetreffende deelstaat. Kindhuwelijken zijn in India strafbaar, maar helaas niet ongeldig. Onze lokale partner Don Bosco doet er dan ook alles aan om dit onderwerp onder de aandacht te houden. Zij roepen ter plaatse iedereen op om zich vooral uit te spreken tegen deze schending van kinderrechten. Clubs voor kinderrechten, oftewel Child Rights Clubs, zijn hiertoe een belangrijk middel.

Toch positieve ontwikkelingen!
Child Rights Clubs zijn inmiddels actief op meer dan honderd scholen. Naast de maandelijkse bijeenkomsten onder leiding van Don Bosco heeft er in hetzelfde district een driedaags trainingskamp plaatsgevonden. Er namen ongeveer 100 kinderen deel, waarvan maar liefst bijna de helft meisjes.Het hoofddoel van de bijeenkomst was de kinderen leren zich te uiten. In India spelen ouders niet met hun kinderen omdat ze denken dat hun gezag daarmee ondermijnd wordt. Kinderen worden dus onvoldoende gestimuleerd in hun ontwikkeling. Zij worden letterlijk door volwassenen niet “gehoord”. Tijdens de trainingen leren de kinderen dat zij ook rechten hebben en dat zij zich best mogen verzetten tegen kinderarbeid en een huwelijk op veel te jonge leeftijd. En dat ze deze ideeën vooral ook moeten uitdragen naar hun broertjes en zusjes.

Aantoonbaar resultaat YaR
(Youth at Risk) Day 2010
Tijdens de door Don Bosco georganiseerde YaR-dag op 20 november hebben 1500 kinderen een petitie aangeboden aan de vertegenwoordigers van het Ministerie van Arbeid om aandacht te vragen voor kinderen die moeten werken onder mensonterende arbeidsomstandigheden. Als reactie hierop hebben drie weken later vier arbeidsinspecteurs een aantal bedrijven even buiten Davangere bezocht waar kinderen werden ingezet voor de zaadveredeling. Zij hebben de kinderen ter plekke bevrijd en een proces aangespannen tegen de desbetreffende werkgevers. In overleg met de ouders zijn deze kinderen terug naar school gegaan. Het was de eerste keer dat het Ministerie van Arbeid zover gegaan is om zélf actie te ondernemen tegen kinderarbeid. Een hoopgevende ontwikkeling!

Nieuws februari 2010: Gearrangeerd huwelijk Renjitha uitgesteld

Yojana steunt in Davangere, Hospet en Mysore via BREADS projecten waar de kinderen die al als kindarbeider tewerk waren gesteld een nieuwe kans krijgen op een toekomst. Die kinderen krijgen de kans om zich in een hostel voor te bereiden op een zo normaal mogelijke schoolopleiding. Ze wonen een jaar in dat hostel en werken in dat jaar hard om het schoolniveau te halen dat bij hun leeftijd past.

In januari waren er al meer dan honderdtwintig kinderen die na deze stoomcursus niet alleen de lagere school, maar ook de high school tot een goed einde hadden gebracht. En dat niet alleen, deze jonge mensen studeerden allemaal verder. Als één van hen, een meisje, dan zegt: “Als BREADS en jullie er niet geweest waren, had ik nu nog achter de koeien gelopen”, weet je weer helemaal waar je voor bezig bent. BREADS doet meer. Op al die plaatsen zijn activiteiten om ouders en kinderen er van te overtuigen naar school te gaan. Kinderen krijgen steun in bijlesklassen en er ontstaat steeds meer betrokkenheid bij de bevolking. Renjitha werd door haar vader gedwongen om op haar zeventiende te trouwen. Vader hertrouwde nadat de moeder van Renjitha overleed toen het meisje acht was. Ze komt uit een dorpje waar nauwelijks verbindingen met de buitenwereld bestaan. De lagere school gaat niet verder dan klas vier en voor de hogere klassen moeten de kinderen naar een dorp dat 5 km verderop ligt. Veel ouders willen niet dat hun kinderen zo ver moeten lopen en halen ze van school. Renjitha was ook een school-dropout en kindarbeidster. Eén van de BREADS werksters kreeg het voor elkaar dat ze mee mocht naar het centrum. Daar studeerde ze goed. Ze heeft intussen haar high school diploma. Intussen besloot haar vader een huwehuwelijk te arrangeren want hij wilde van de verantwoordelijkheid voor zijn dochter af. Ze moest maar trouwen met de zoon van een oude vrouw uit het dorp. En zo besloten de ouders. Twee van onze oud-studenten informeerden de leiding van BREADS. Met vijf man trokken ze naar het dorp om de vader te spreken. Die was niet thuis en ze spraken met de stiefmoeder van het meisje en met de dorpsoudste. Gelukkig koos de dorpsoudste ook de kant van het meisje. Later is er uitvoerig gesproken met de vader en is hem gewezen op de consequenties. Besloten is om het huwelijk in ieder geval twee jaar uit te stellen.

Nieuws januari 2010: 20e verjaardag VN-conventie voor kinderrechten

Om de 20e verjaardag van de VN-conventie voor kinderrechten te vieren, heeft BREADS Davangere een aantal programma’s voor kinderen gelanceerd;
• mensen middels de media bewust maken van de rechten voor kinderen
• op staatsscholen opleiding geven op het gebied van kinderrechten
De media spelen een belangrijke rol bij de bewustwording van de rechten van het kind. Naar aanleiding van een interview met iemand van BREADS heeft de plaatselijke pers een artikel gepubliceerd over de slechte toestand waarin veel kinderen noodgedwongen moeten leven. Een andere strategie is de oprichting van zgn. kinderrechtenclubs (“Child Rights Clubs”). BREADS heeft inmiddels 70 van dergelijke clubs opgericht op een aantal grote staatsscholen in de regio’s Harapanahalli en Davangere Taluk.

Nieuws: Karnataka Rajyotsava

Op 1 november 2009 werd in Davangere de feestdag Karnataka Rajyotsava gevierd ter ere van het 35 jarig bestaan van de deelstaat Karnataka. De regering van de deelstaat organiseerde een bijeenkomst. De kinderen van projectpartner Bosco in Davangere dezen aan deze bijeenkomst mee met een wagen. Zij vroegen aandacht voor kindarbeid in de regio.

De tekst op de wagen luidt: red ons, red ons, we willen niet werken, geef ons onderwijs.