Wat kunt u doen
Samen sporten - bedrijven
Samen sporten - scholen
Yojana eretribune
Yojana Webshop
Doe een donatie
Boeken kopen én doneren
VriendenLoterij
Koop een kavel
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Woorden van waarde
Bouw mee aan de toekomst van kinderen in India

Lees meer >>
Op zoek naar een kado? Geef een envelop
met inhoud

Lees meer
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Samen werken aan projecthulp.
Meer >

Doe een donatie

ls u een klein deeltje van uw welvaart afstaat, helpt u Yojana kennis en gezondheid te brengen aan kinderen en hun omgeving, kinderen met een anders onoverbrugbare achterstand. Yojana vindt dat ook zij recht hebben op een eerlijke toekomst. Uw gift is voor de Yojana-projecten in India héél belangrijk. Want met een beetje geld en goede samenwerking wordt daar veel bereikt. U heeft 100% zekerheid dat uw bijdrage goed wordt besteed. Uw bijdrage heeft een blijvend effect.

Yojana en de fiscus
U kunt eenmalig of periodiek een bedrag overmaken op giro 63.18.753 of bankrekening ABN-AMRO NL47 ABNA 0563 5702 96 t.n.v. Yojana Projecthulp, Heerhugowaard. Giften aan Yojana Projekthulp zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De fiscus kent twee soorten giften. Bij de normale giften geldt dat 1% van uw inkomen niet aftrekbaar is. Dat betekent bij een inkomen van € 35.000,- dat u voor de eerste € 350,- aan giften geen aftrek geniet.

Dat kan voordeliger
Als u uw gift notarieel laat vastleggen als een verplichting voor vijf jaar is wel het hele bedrag aftrekbaar. (Deze verplichting vervalt op het moment van overlijden). Op die manier wordt uw gift aanzienlijk goedkoper of kunt u met dezelfde netto last meer bijdragen aan de projecten. Omdat Yojana een grote behoefte heeft aan een vast inkomen om de vaste projectuitgaven te dekken nemen wij graag de gereduceerde notariskosten voor onze rekening. Wel hopen we dan dat uw jaarlijkse bijdrage minstens € 100 zal bedragen.

We verzoeken u de onderstaande bon ingevuld digitaal aan ons terug te sturen als u mee wilt doen met deze vorm van steun. Daarna zult u van de notaris een formulier ontvangen waarin u hem toestemming geeft de akte op te maken op basis van de door u verstrekte gegevens.


Ik wil de projecten van Yojana Projecthulp voor minimaal vijf jaar steunen met Euro per jaar.

Dit bedrag zal per worden betaald.

Uw persoonlijke gegevens:

Uw naam en voornamen:

Naam en voornamen van uw partner:

Geboorteplaats en -datum van u en van uw partner:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)

E-mail:

Ik wil graag dat mijn bijdrage ten goede komt aan:

projecten tegen kindarbeid
projecten voor beter onderwijs
projecten voor meisjes en vrouwen
eenmalige, kortlopende projecten

Hou mij op de hoogte va de projecten van Yojana via e-mail via nieuwsbrief

Dit formulier wordt verzonden naar info@yojana.nl. De gegevens zullen met zorg behandeld worden en conform de privacy regels. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciele doeleinden noch verstrekt worden aan derden.

Regels aangaande het weigeren van giften
Giften die kunnen worden gerelateerd aan activiteiten die in strijd zijn met enige wet worden niet geaccepteerd. Giften worden niet geaccepteerd als de samenwerking met de schenker de goede naam van Yojana Projecthulp in gevaar kan brengen. Giften worden niet geaccepteerd als de schenker de uiteindelijke beslissing over de aanwending van de gift niet aan het bestuur van Yojana laat. Over het niet accepteren van giften beslissen voorzitter, penningmeester en secretaris gezamenlijk. Zij stellen de overige bestuursleden zo snel mogelijk in kennis van hun besluit.