Projecten

 
Eerdere projecten

Overzicht van eerdere projecten met YPS

Start Hoofdactiviteit Deelactiviteit Resultaat
2000 Onderwijs EDU-Key 90% i.p.v. 50% kinderen gaan nu naar school; veel sterkere participatie van ouders en meer betrokkenheid van leerkrachten.
2002 Dorpshostels Kinderen kunnen in hun eigen omgeving op school blijven als de ouders elders werk moeten zoeken. (meestal suikerriet kap) 
2002 Fietsenplan Met één van de 350 leenfietsen zijn de meisjes voor het donker terug als ze naar de high school in een ander dorp gaan. En dat betekent het verschil tussen wel en niet naar school mogen. En vaak ook het verschil tussen trouwen op je veertiende of je zeventiende.
2002 Verbeteringen infrastructuur Van een aantal scholen zijn vloeren en kozijnen gerepareerd
2005 Digitale school Voorbeeldschool op de campus van YPS. Les mede met behulp van computers en goede digitale programma’s. Hoog slagingspercentage.
Yojana heeft de start bekostigd. Een andere organisatie betaalt de running costs.
2008 Curi-O-City Centrum Onderwijs was sterk confronterend. Kinderen hoefden niet te snappen; alleen herhalen. In dit centrum leren de kinderen begrijpen door te doen. Hun nieuwsgierigheid en leergierigheid wordt gestimuleerd. Het centrum zal ook gebruikt worden voor maatschappij gerelateerde onderwerpen.
Probleem: Te weinig staf en te weinig budget om de centra optimaal te laten functioneren.
2003 Kwaliteit Onderwijs De leerkrachten leren omgaan met de toegenomen leergierigheid. Trainingen en bijeenkomsten werpen hun vruchten af.
2007 Teachers Training Een door Prof. Dr. Jaap Schouten gegeven training is met veel enthousiasme ontvangen en een aantal effecten zijn blijvend.
De training zou moeten worden herhaald of, nog  beter, moeten worden gegeven aan Indiase trainers van teachers.
2008 Landbouw-school Kinderen die nu de high school hebben afgemaakt willen niet het zelfde werk doen als hun ongeletterde voorouders. Ander dan agrarisch werk is er nog niet in het gebied. Bovendien vallen er veel betere resultaten te halen met het gebruik van nieuwe methoden en keuzen.  De eerste leerlingen zijn van school en zijn ook enthousiast.
Probleem: We willen de schoolverlaters een startsubsidie geven in de vorm van een micro krediet. Fondsen ontbreken nog.
2007 Gezondheid Participatieve opzet 1800 vrouwen uit 22 dorpen nemen deel. Piramidale structuur. Nadruk op kennis over hygiëne; voeding; kinder en baby zorg
Ziekenboeg Voor bevallingen en urgente gevallen.
Artsen uit steden Komen regelmatig voor health camps
Moestuinen Per jaar leggen we 75 moestuinen aan waarmee het zeer eenzijdige voedingspatroon kan worden doorbroken.
Bouw toiletten Ieder jaar metselen daartoe opgeleide vrouwen 75 toiletten
2008 Inkomen Landbouwschool Betere technieken; gewaskeuze en watergebruik
Promoting drip irrigatie Beter watergebruik
Food Processing Unit De bedoeling is om de afzet van de producten minder seizoensafhankelijk te maken; de producenten een betere prijs te bieden; een stap verder in de bedrijfskolom te zetten; werkgelegenheid en inkomen te bieden; vooral aan vrouwen
De FPU komt werkkapitaal tekort. Verder kunnen niet alle benodigde machines worden aangeschaft.
Micro financiering Bedoeld om vrouwen in de gelegenheid te stellen om producten te verbouwen die door de FPU zullen worden gekocht tegen gegarandeerde faire prijzen.
Probleem: Het kapitaal om de micro kredieten te kunnen verstrekken ontbreekt ons.
2009 Gender ongelijkheid (project in ontwikkeling) Voorlichting in Curi-O-city d.m.v. exhibits Sex ratio meisjes: jongens (0 tot 6 jaar) 810-1000. Abortus op grond van prenatale selectie en moord/verwaarlozing na geboorte. Adolescente meisjes zien enorm op tegen hun toekomst maar voelen zich machteloos. Vrouwen worden door velen als eigendom en als gebruiksvoorwerp gezien en behandeld. Alle activiteiten zijn er op gericht meisjes en jongens te laten beleven dat ze gelijk gerechtigd zijn. Daarbij gebruik makend van een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid. We willen zo jong mogelijk beginnen met interactie stimulerende activiteiten zoals voorlezen en tuimeljudo. . Yojana krijgt advies van Dr. Diana Issidorides (NEM) Prof. Dr. Jaap Schouten (onderwijskundige) Drs. Sabine Gogardhan (Ortho Pedagoge), Dr. Henk Oosterling (filosoof en bedenker van judo op achterstandsscholen)  
Interactie door discussie; drama; spelen
Sport
Meisjes en jongens mixen in de klassen
Voorlezen met “boodschap”
Change Makers
2010 Environment Pot irrigatie Jalihal is een enorm droog gebied met minder dan 400 mm regen per jaar
YPS wil 200 acres voorzien van sub-soil irrigation. Hiermee moet 300 miljoen liter water kunnen worden bespaard. Project is in studie fase. Aanpak zal een vrij grote financiële impuls vragen.