Projecten

 
Eerdere projecten

Overzicht van eerdere projecten met SEDT

Start

Hoofdactiviteit

Deelactiviteit

Resultaat

2001 Onderwijs EDU-Key 90% (nu) ipv 50% (bij de start) kinderen gaan nu naar school; veel sterkere participatie van ouders en meer betrokkenheid van leerkrachten.
2002 Bal Panchyats Leerlingenraden die een actieve rol spelen bij school en dorpssactiviteiten. De kinderen beheren zelf een kleine bibliotheek
2002 Village Education Committees Ouders zijn nu veel actiever betrokken bij het onderwijs. Ze houden ook de aanwezigheid van de leerkrachten en de kwaliteit van het onderwijs in de gaten.
2002 Verbeteringen infrastructuur Van een aantal scholen zijn vloeren en kozijnen gerepareerd
2008 Voorlezen Voorlezen was absoluut onbekend op het platteland. De proef in één dorp laat zeer hoopgevende resultaten zien. De kinderen (3-5 jaar) zijn dolenthousiast. De ouders registreren bijna alle kinderen voor de kleuterschool. We willen dit programma uitbreiden naar meer dorpen.
2008 Curi-O-City Centrum Onderwijs was sterk confronterend. Kinderen hoefden niet te snappen; alleen herhalen. In dit centrum leren de kinderen begrijpen door te doen. Hun nieuwsgierigheid en leergierigheid wordt gestimuleerd. Het centrum zal ook gebruikt worden voor maatschappij gerelateerde onderwerpen.
Probleem: Te weinig staf en te weinig budget om de centra optimaal te laten functioneren.
2003 Kwaliteit Onderwijs De leerkrachten leren omgaan met de toegenomen leergierigheid. Trainingen en bijeenkomsten werpen hun vruchten af.
2007 Teachers Training Een door Prof. Dr. Jaap Schouten gegeven training is met veel enthousiasme ontvangen en een aantal effecten zijn blijvend.
De training zou moeten worden herhaald of, nog  beter, moeten worden gegeven aan Indiase trainers van teachers.
2007 Gezondheid Moestuinen In 2008 zijn 812 gezinnen geholpen met zaad, plantgoed, advies over teelt en gebruik van de veelal nieuwe gewassen.
Gezondheids-bijeenkomsten Voorlichting over voeding; hygiëne; water gebruik. Deel van de voorlichting is gegeven door college studenten (vrijwilligers)
Bouw van toiletten SEDT heeft gezorgd voor een groot aantal toiletten.
2008 Inkomen Training centrum Betere technieken; gewaskeuze , (vermi) compost en watergebruik. Training veehouderij; training handicrafts.
Promoting drip irrigatie Beter watergebruik
Micro financiering Leningen ten behoeve van de aanschaf van buffels Start van een melkverwerkingsbedrijfje .
Probleem: De banken blijven achter bij het verstrekken van de leningen. Daardoor te weinig melk om break even te draaien in de milk unit. Het ontbreekt ons aan de fondsen om een micro credit systeem op te zetten. De verpakkingsmachine blijkt ondeugdelijk en moet vervangen worden.
2008 Gender ongelijkheid (project in ontwikkeling) Voorlichting in Curi-O-city d.m.v.aansprekende exhibits Sex ratio meisjes: jongens (0 tot 6 jaar) 810-1000. Abortus op grond van prenatale selectie en moord/verwaarlozing na geboorte. Adolescente meisjes zien enorm op tegen hun toekomst maar voelen zich machteloos. Vrouwen worden door velen als eigendom en als gebruiksvoorwerp gezien en behandeld. Alle activiteiten zijn er op gericht meisjes en jongens te laten beleven dat ze gelijk gerechtigd zijn. Daarbij gebruik makend van een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid. We willen zo jong mogelijk beginnen met interactie stimulerende activiteiten zoals voorlezen en tuimeljudo. In 2008 heeft SEDT al een begin gemaakt met voorlichting via het Curi-O- City centrum. Ook is al gesproken met de jongeren in de dorpen die hebben aangegeven meer te willen weten. Yojana krijgt advies van Dr. Diana Issidorides (NEM) Prof. Dr. Jaap Schouten (onderwijskundige) Drs. Sabine Gogardhan (Ortho Pedagoge), Dr. Henk Oosterling (filosoof en bedenker van judo op achterstandsscholen)   
Interactie door discussie; drama; spelen
Sport
Meisjes en jongens mixen in de klassen
Voorlezen met “boodschap”
Change Makers