Projecten

 
Eerdere projecten

Overzicht van eerdere projecten met BREADS/Bosco

Start

Locatie

Activiteit

Resultaat

2003 HOSPET Camp schools Hier wordt het vertrouwen gewonnen van kindarbeiders, die werken in de open ijzermijnen en hun ouders. Zoveel mogelijk stromen de kinderen in in het reguliere onderwijs. Tot nu toe vonden 820 kinderen de weg daar naartoe.
Opvanghuis/ Overbruggingsklassen Voor kinderen die nooit naar school zijn geweest of er al lang af zijn organiseren we overbruggingsklassen waarin ze klaar worden gestoomd om (weer) naar school te gaan. Permanent verblijven 70 kinderen in het hostel.
Bijlesklassen 360 kinderen in en rond Hospet krijgen bijles om ze zoveel mogelijk op school te houden.
Vrouwengroepen In 112 vrouwengroepen werkt men aan het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes. Er is veel aandacht voor onderwijs aan de kinderen. De vrouwen kennen een spaar- en leenprogramma.
Forces kinderarbeid Forces met 234 leden komen regelmatig bijeen en ondernemen activiteiten om kinderarbeid terug te dringen.
Ouderbijeenkomsten Het afgelopen jaar werden ouders 9 keer bijeengehaald om het belang van onderwijs voor hun kinderen te onderstrepen.
2000 DAVANGERE Opvanghuis/ Overbruggingsklassen In de twee tehuizen bereiden gemiddeld 110 kinderen zich voor op instroom in het reguliere onderwijs. Intussen studeren 106 kinderen die hier ooit binnen kwamen als ex kindarbeider, aan een op de high school volgende opleiding.
Bijlesklassen Op 30 plaatsen krijgen 1985 kinderen aanvullend onderwijs  om te voorkomen dat ze de school vroegtijdig verlaten.
Trainingen Aan: dorpsraden; overheidsofficials en politiefunctionarissen over kinderrechten en bewustwordingsprogramma’s over kinderarbeid leiden tot een humaner aanpak van kindarbeiders en meer begrip bij juridische issues.
Child Rights clubs 24 Child Rights Clubs met 360 leden bespreken rechten en plichten van de leden. Regelmatig halen ze kindarbeiders terug naar school.
  MYSORE Opvang straatkinderen Per jaar worden ongeveer dertig kinderen bevrijd uit kinderarbeid en in hostels geplaatst.
Bijlesklassen Om vroegtijdig school verlaten en dus kinderabeid te voorkomen organiseren we bijlesklassen voor ruim 300 kinderen
Sociale betrokkenheid We organiseren gezondheids voorlichtingsprogramma’s en bijeenkomsten waarin we sociale knelpunten met vertegenwoordigers  uit de bevolking bespreken om  zo tot een grotere burgerbetrokkenheid te komen.