Yojana Projecthulp India steunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten voor kinderen, hun ouders en hun dorpsomgeving. De mensen kunnen en willen leren dat het anders kan. Wij steunen partners die dat proces op gang brengen. We streven naar duurzame verbeteringen op het gebied van leefsituatie, onderwijs, positie en gezondheid.
 
Yojana is erkend als ANBI
Yojana op facebook
   

Yojana Projecthulp

In 2016 staakte Yojana haar actieve fundraising. Het bestuur besloot de resterende saldi overeenkomstig het ontwikkelde beleid te investeren in een aanpak waarmee onze Indiase partner ChaloThinKare (CTK) (Laten we nadenken) het onafhankelijk en kritisch nadenken van vooral jongeren stimuleert. Uiteindelijk doel is om de vicieuze cirkel te doorbreken die in stand wordt gehouden door het klakkeloos volgen van tradities. En daarmee willen we een bijdrage leveren aan meer gelijkheid, zoals ook de Indiase grondwet noemt.

Met het bestuur van CTK (Padmanabh Kelkar, Akshay Bhaskarwar, Sanjay en Pradnya Deshpande) hebben we afgesproken om hun onderwijsinstituut financieel een vliegende start te alten maken. Maar om als organisatie geld te mogen ontvangen uit een buitenland is een overheidslicentie nodig. Dit omdat de overheid bang is dat er terroristische activiteiten met buitenlands geld worden gefinancierd. En dat gaat niet snel. De aanvraag is in juli ingediend en nog steeds niet goedgekeurd. Wel zijn er bezoeken door een soort geheime dienst, ook aan klanten van CTK gebracht.

Intussen worden er wel activiteiten ontplooid. CTK verzorgt TTP (thinking through philosophy) cursussen voor scholen en bedrijven. In januari 2019 heeft de secretaris een aantal van deze bijeenkomsten en een nieuwe training door Doris en Paul Cleghorn bijgewoond. De kosten voor reizen, verblijf en trainingsaccomodatie plus een geslaagde publieksvoorlichting heeft Yojana rechtstreeks en niet via CTK aan de crediteuren betaald. Verder hebben we geen personeel kunnen aantrekken en de zaak verder op poten kunnen zetten omdat we geen geld kunnen sturen.

Bijna dagelijks is er WhatsApp contact met de CTK-leden. Op het ogenblik liggen de fysieke lessen stil door de lockdown die ook in India wordt gevolgd. Onze vrienden hebben dat best creatief opgelost met goed gevolgde online sessies.

Naast de beperkte uitgaven aan CTK heeft Yojana in 2019 wat steun gegeven aan de weduwe en kinderen van een onderwijzer die serieus aan de Yojana programma’s mee deed en in 2019 vrij plotseling overleed.