Yojana Projecthulp India steunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten voor kinderen, hun ouders en hun dorpsomgeving. De mensen kunnen en willen leren dat het anders kan. Wij steunen partners die dat proces op gang brengen. We streven naar duurzame verbeteringen op het gebied van leefsituatie, onderwijs, positie en gezondheid.
 
Yojana is erkend als ANBI
Yojana op facebook
   

Yojana Projecthulp

Beste lezer,

Dit is het laatste jaarverslag dat het Yojana bestuur u aanbiedt. We stoppen ermee. Yojana is in 1990 opgericht als opvolger van Wereldkinderen regio Alkmaar. Voorzitter en secretaris (83 resp. 78) waren ook al jaren actief in die vereniging.
Yojana stopt omdat het niet mogelijk is gebleken onze werkzaamheden op onbezoldigde basis over te dragen aan opvolgers. Daarvoor bleek de Yojana aanpak te veelomvattend. Zelf zijn we meegegroeid van projectjes als de
aanschaf van een rekstok en een schommel voor een kindertehuis tot het oprichten van NEMO-achtige projecten, onderwijsverbetering en zelfstandig nadenken. 

Met het werven van fondsen waren we al een paar jaar geleden gestopt. De bedoeling was om met de resterende fondsen onze, mede door ons opgerichte, zusterorganisatie Chalothinkare een vliegende start te geven. CTK is opgericht om het creatief en zelfstandig nadenken onder scholieren te bevorderen met behulp van de door onze Schotse vrienden Doris en Paul Cleghorn ontwikkelde Filosofie voor kinderen. Helaas strandde onze bedoeling op de Indiase bureaucratie. Om buitenlands geld te mogen ontvangen is een zgn. FCRA verklaring nodig. Die is ruim twee jaar onderweg geweest. Wij hadden de hoop al opgegeven en besloten om de resterende fondsen te besteden aan hoogst noodzakelijke verblijven voor stafleden en hun gezinnen bij onze oude partner SEDT .

Namens het bestuur van Yojana Projecthulp wil ik u hartelijk dank zeggen voor het in ons gestelde vertrouwen al die jaren.

Cees Tompot
Secretaris

Toelichting bij het project dat we in 2023 financierden. Staff quarters ( €   69.264,- )

Hoewel we de steun aan partner Socio Economic Development Trust (SEDT)  in Kerwadi (Maharasrhra) een aantal jaar geleden stopzetten is er nog bijna dagelijks WhatsApp contact met de leerkrachten van de school.  Het gaat over onderwijszaken, maar vooral om het kritisch denken en ontwikkelen van belangstelling bij de leerkrachten een push te geven. De aanvankelijke schroom om zich in het Engels uit te drukken is sterk afgenomen en vooral de dames melden zich dagelijks.

Het Yojana bestuur heeft besloten om de bouw van een aantal nieuwe staff quarters als laatste project aan te nemen. Een aantal verblijven van de op het terrein wonende stafleden vertoonden ernstige gebreken. Scheuren in de lemen muren, lekkages, ongedierte.
Bij de nieuwbouw hebben we aangedrongen op het gebruik van alternatieve bouwmethoden die goed en goedkoop zijn en vooral ook door lokale mensen kunnen worden gebruikt.
(Er worden woonvertrekken gebouwd voor 4  gezinnen)